Otetta elämään.

Otteen nimi kuvastaa sitä voimaa joka meissä jokaisessa on. Joskus otteen saamiseen tarvitaan toisen ihmisen tukea ja me olemme se tuki.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr
         

 

Otteen arvot

Avoimuus; toimintamme on läpinäkyvää ja luomme mahdollisuuksia aitoon osallistumiseen
Vastuullisuus; yhteiskunnallinen yritys
Asiantuntijuus; meillä työskentelee oman alansa ammattilaiset

Visio; vahva toimija hyvinvoinnin edistäjänä

U

Tietoa meistä

Säätiö on perustettu vuonna 1997 ja tunnettiin aikaisemmin nimellä Sosiaalipalvelusäätiö Raina sr. Vuoden 2019 alussa säätiön nimi muutettiin ja nykyisin säätiö tunnetaan nimellä Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr. Säätiön tarkoituksena on edistää vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä. Toimintamme on yhteiskunnallisesti merkittävää ja vastuullista. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys- merkki, mikä kertoo siitä, että teemme yhteiskunnallisesti hyvää ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta.