Otetta elämään.

Otteen nimi kuvastaa sitä voimaa joka meissä jokaisessa on. Joskus otteen saamiseen tarvitaan toisen ihmisen tukea ja me olemme se tuki.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr

 

Otteen arvot

Avoimuus; toimintamme on läpinäkyvää ja luomme mahdollisuuksia aitoon osallistumiseen
Vastuullisuus; yhteiskunnallinen yritys
Asiantuntijuus; meillä työskentelee oman alansa ammattilaiset

Visio; vahva toimija hyvinvoinnin edistäjänä

 

 Openness; our operations are transparent and we create opportunities for genuine participation

Responsibility; social corporation

Expertise; we employ professionals in their field

Vision; a strong operator in promoting well-being

U

Tietoa meistä

Säätiö on perustettu vuonna 1997. Säätiön tarkoituksena on edistää vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta, kouluttautumista ja työllistymistä ja järjestää tätä tukevaa toimintaa. Toimintamme on yhteiskunnallisesti merkittävää ja vastuullista. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys- merkki, mikä kertoo siitä, että teemme yhteiskunnallisesti hyvää ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta. Säätiön palveluille on myönnetty Avainlippu- merkki. Merkki kertoo, että palvelu on tuotettu ja työllistää Suomessa.

 

ABOUT US

The foundation was founded in 1997. The purpose of the foundation is to promote the rehabilitation and employment of people in difficult labor market positions. Our operations are socially significant and responsible. We have been awarded the Social Corporate Label, which means that we do good socially and carry social responsibility.