Otetta elämään.

Otteen nimi kuvastaa sitä voimaa joka meissä jokaisessa on. Joskus otteen saamiseen tarvitaan toisen ihmisen tukea ja me olemme se tuki.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr

 

Otteen arvot

Avoimuus; toimintamme on läpinäkyvää ja luomme mahdollisuuksia aitoon osallistumiseen
Vastuullisuus; yhteiskunnallinen yritys
Asiantuntijuus; meillä työskentelee oman alansa ammattilaiset

Visio; vahva toimija hyvinvoinnin edistäjänä

 

 Openness; our operations are transparent and we create opportunities for genuine participation

Responsibility; social corporation

Expertise; we employ professionals in their field

Vision; a strong operator in promoting well-being

U

Tietoa meistä

Säätiö on perustettu vuonna 1997 ja tunnettiin aikaisemmin nimellä Sosiaalipalvelusäätiö Raina sr. Vuoden 2019 alussa säätiön nimi muutettiin ja nykyisin säätiö tunnetaan nimellä Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr. Säätiön tarkoituksena on edistää vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä. Toimintamme on yhteiskunnallisesti merkittävää ja vastuullista. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys- merkki, mikä kertoo siitä, että teemme yhteiskunnallisesti hyvää ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta.

 

ABOUT US

The foundation was founded in 1997 and was formerly known as the Social Services Foundation Raina sr. At the beginning of 2019, the name of the foundation was changed and today the foundation is known as the Social Services Foundation Ote sr. The purpose of the foundation is to promote the rehabilitation and employment of people in difficult labor market positions. Our operations are socially significant and responsible. We have been awarded the Social Corporate Label, which means that we do good socially and carry social responsibility.