Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr.

Otetta elämään.

Otteen nimi kuvastaa sitä voimaa joka meissä jokaisessa on. Joskus otteen saamiseen tarvitaan toisen ihmisen tukea ja me olemme se tuki.

Tietoa meistä

Säätiö on perustettu vuonna 1997. Säätiön tarkoituksena on edistää vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta, kouluttautumista ja työllistymistä ja järjestää tätä tukevaa toimintaa. Toimintamme on yhteiskunnallisesti merkittävää ja vastuullista. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys- merkki, mikä kertoo siitä, että teemme yhteiskunnallisesti hyvää ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta. Säätiön palveluille on myönnetty Avainlippu- merkki. Merkki kertoo, että palvelu on tuotettu ja työllistää Suomessa.

Otteen arvot

Avoimuus; toimintamme on läpinäkyvää ja luomme mahdollisuuksia aitoon osallistumiseen
Vastuullisuus; yhteiskunnallinen yritys
Asiantuntijuus; meillä työskentelee oman alansa ammattilaiset
Visio; vahva toimija hyvinvoinnin edistäjänä

Hallitus

Ote-säätiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista Naantalin kaupunki nimeää kolme ja Raision kaupunki nimeää kolme. Valinnassa on otettava huomioon perustajayhteisöjen edustus ja jäseniltä vaadittava työllistämisen, sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen toimialan asiantuntemus sekä riittävä työelämän, säätiötoiminnan ja talouden tuntemus.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ohjaa ja valvoo säätiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy säätiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa sitä neljä vuotta kerralla.

Toimikaudella 2021-2025 säätiön hallituksen jäseninä ovat:

Kirsi Mikkonen, puheenjohtaja (Raisio)

Anu Saarni, varapuheenjohtaja (Naantali)

Hilkka Kauhaniemi (Raisio)

Tiina Kiesi (Raisio)

Ann-Mari Kymäläinen (Naantali)

Juha Manner (Naantali)

Skip to content