Ote arjessa – palvelu

 Ota yhteyttä!

Työvalmentaja

Heidi Luotonen p. 044 741 2410 tai

heidi.luotonen@otesaatio.fi

Ote arjessa- palvelu

Ote arjessa- palvelussa oleva henkilö osallistuu työtoimintaan, josta hänelle maksetaan työosuusrahaa 0-12€/pvä. Työosuusraha on verotonta tuloa. Summa maksetaan palvelussa olevan henkilön tilille kerran kuukaudessa. Summa määräytyy arviointikriteeristön mukaisesti. Arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa säännöllisesti. Arviointikriteeristönä käytetään MELBA- arviointia. MELBA on arviointi- ja dokumentointijärjestelmä ja sitä käytetään ennaltaehkäisevässä työssä, kuntoutuksessa sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisessä.

Asiakkaan työaika määräytyy aina yksilöllisesti. Ote arjessa- palveluun voi osallistua viitenä päivänä viikossa tai harvemmin. Myös työpäivän pituus vaihtelee yksilöllisesti. Työosuusraha määräytyy MELBA- arvioinnin mukaisesti ja voi siten vaihdella eri kuukausina. Ote arjessa- palvelussa olevat henkilöt maksavat säätiölle ns. ylläpitomaksua esim. lounaasta.

Palvelu perustuu kehitysvammaisten erityishuoltolakiin tai sosiaalihuoltolakiin. Erityishuoltolain perusteella olevat kuntoutujat ovat oikeutettuja kunnan tai kuntayhtymän järjestämään kuljetukseen säätiön valmennuskeskukseen. Sosiaalihuoltolakiin perustuvassa palvelussa kuljetuksia ei kunta tai kuntayhtymä järjestä.

Ote arjessa- palvelussa olevat henkilöt eivät ole työsuhteessa eikä heihin siten sovelleta mitä työsuhteesta on säädetty. Palvelussa oleville henkilöille ei esimerkiksi kerry lomia. Palvelussa oleville ei siis makseta työosuusrahaa loman ajalta. Palvelussa olevien lomat määräytyvät valmennuskeskusten ohjaajien lomien mukaisesti. Palvelun ensisijainen tarkoitus on palvelussa olevien henkilöiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Avotyötoiminta

Ote arjessa- palvelu tarjoaa myös avotyötoimintaa. Avotyötoiminnassa oleva henkilö sijoitetaan avointen työmarkkinoiden työpaikoille. Avotyötoiminnassa olevien henkilöiden työtehtävät räätälöidään yksilöllisesti vastaamaan heidän osaamistaan. Avotyötoiminnassakaan henkilö ei ole työsuhteessa yritykseen vaan huoltosuhteessa säätiöön ja säätiö maksaa heille työosuusrahaa 0-12€  MELBA- arvioinnin mukaisesti.

Työaika ja työpäivän pituus avotyötoiminnassa vaihtelee yksilöllisesti. Palvelussa oleva henkilö voi työskennellä osan viikosta säätiössä ja osan viikosta avointen työmarkkinoiden työpaikoilla.

Ote arjessa- palvelua toteutetaan Raision valmennuskeskuksessa Haapamäenpolulla.