Psykoterapia

Ote-klinikan psykoterapiapalvelut ovat terveydenhuollon palvelua ja toimintaamme valvoo aluehallintovirasto. Helmikuusta 2021 lähtien Ote-klinikalle on ollut mahdollista varata aika psykoterapeutin vastaanottokäynnille.

Klinikalla työskentelee sekä pari- ja perhepsykoterapeutti että yksilöpsykoterapeutteja.

Psykoterapiaan voit varata ajan sivustolta www.ote-klinikka.fi

 

Mitä on psykoterapia?

Psykoterapian avulla vahvistetaan ihmisen itsensä ymmärtämistä ja annetaan keinoja tunteiden käsittelyyn sekä ihmissuhdetaitoihin. Psykoterapian avulla ihminen voi saada uusia malleja ratkaista ongelmiaan tai päästä yli elämää kuormittavista tekijöistä.

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöiden, kriisitilanteiden ja käyttäytymisen vuorovaikutukselliseen hoitoon. Psykoterapeutti on Valviran nimikesuojattu ammattihenkilö.

Millaisissa tilanteissa psykoterapia auttaa?

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa psykoterapiasta on apua:

Mielenterveyden häiriöt, ahdistus, masennus, fobiat, pakko- oireet, työuupumus tai työssä jaksaminen, riippuvuus haasteet, elämän kriisitilanteet, haastava käyttäytyminen, surun käsittely, olemisen ja elämisen pohdinta, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, erotilanteet, parisuhde ongelmat ja haasteet perhesuhteissa.