Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään siitä annetussa laissa Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr järjestää kuntouttavaa  työtoimintaa niille henkilöille, jotka ovat olleet pitkään työttöminä, saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea tai henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä vuoksi kykene osallistumaan TE- hallinnon ensisijaisiin palveluihin. 

Kuntouttavan työtoiminnan palvelut aloittavalla asiakkaalla tulee olla voimassa oleva aktivointisuunnitelma, mikä on laadittu oman kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja työ- ja elinkeinotoimiston (TE- toimisto) virkailijan kanssa. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan asiakkaalle suunniteltu palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan asiakkaan henkilökohtainen tilanne. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan joko osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa ja sopimus laaditaan tavallisesti kolmen kuukauden jaksoiksi. Jaksoa on mahdollisuus jatkaa aktivointisuunnitelman mukaisesti. 

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:n kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista ja asiakkaan elämän- ja arjenhallinnan vahvistavaa toimintaa. Asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioon ottaen, pyritään löytämään reittejä työllistymiseen, kouluttautumiseen tai mahdollisuuteen osallistua TE- toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Ote- säätiössä asiakkaan on mahdollista osallistua oman osaamisen ja toimintakyvyn mukaiseen työtoimintaan. Asiakkaalle voidaan antaa vastuullisiakin työtehtäviä tai toisaalta kuntouttava työtoiminta voi olla totuttelua säännölliseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy myös säännöllinen yksilöohjaus. Yksilöohjauksen tarkoituksena on tukea asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja auttaa asiakasta onnistumaan kuntouttavan työtoiminnan eri osa-alueilla sekä löytämään jatkopolkuja.

Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa keskitytään vahvistamaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Pääteemoina ovat mm. terveys- ja hyvinvointi, työelämätaidot, voimavarat, arjen hallinta ja sosiaaliset taidot. Ryhmäohjelma suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa ryhmän toiveet ja tarpeet huomioiden. Ryhmässä mm. keskustellaan, liikutaan, käydään erilaisilla tutustumiskäynneillä, edistetään työelämävalmiuksia ja -taitoja. Ryhmätoimintaan sisältyy yksilöohjausta, minkä tavoitteena on tarkentaa tavoitteita, miettiä jatkopolkua sekä keinoja miten ne saavutetaan.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa myös joko kokonaan etänvalmennuksena tai hybridimallilla, jolloin osa kuntouttavasta työtoiminnasta suoritetaan lähivalmennuksessa ja osa etävalmennuksessa.

Ote- säätiössä kuntouttavaa työtoimintaa suunnittelee ja toteuttaa moniammatillinen tiimi ja työtoiminnan vastuuohjaajina toimivat sosiaalialan ammattilaiset ja joilla on vahva osaaminen kuntoutuksen edistämisestä.

Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista sisällyttää toisen asteen opintojen suorittaminen joko kokonaan tai osaopinnoin säätiön Ote-valmennuksessa.

Haluaisitko meille kuntouttavaan työtoimintaan? Olethan yhteydessä ko. valmennuskeskuksen yksilö- ja ryhmävalmentajaan ja sovi tutustumiskäynnistä.

Turun valmennuskeskus: Mika Vainio  p.050 544 0992

Ekote valmennuskeskus: Erica Oksanen p. 050 336 6910

Raision valmennuskeskus: Teemu Sironen  p.041 541 2429