Ote-Valmennus

Ote- valmennus räätälöidään yksilöllisesti kullekin valmentautujalle ja valmennuksessa on mahdollista suorittaa joko tutkinnon osia tai koko tutkinto.

Ota yhteyttä

Sakari Tiitta

Puh: 045 891 4389
Sähköposti: sakari.tiitta@otesaatio.fi

Ote-valmennus

 

Ote- valmennus vastaa vuoden 2018 alussa voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa edellytetään päällekkäisyyksien purkamista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ote-Säätiössä ja Säätiön yhteistyökumppani yrityksissä on mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osia tai jopa koko ammatillinen tutkinto. 

Ote-valmennus on tarkoitettu henkilöille, joille syystä tai toisesta oppilaitos opiskelu ei ole mahdollista tai henkilöille, jotka ovat keskeyttäneet ammattiopintonsa. Ote-valmennus mahdollistaa oppilaitosten yhteiskunnallisen tehtävän koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä. 

Ote- valmennus räätälöidään yksilöllisesti kullekin valmentautujalle ja valmennuksessa on mahdollista suorittaa joko tutkinnon osia tai koko tutkinto. Valmennuksessa tehdään yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten kanssa ja oppilaitos vastaa henkilökohtaistamisesta sekä tutkintoarvioinneista sen tutkinnon perusteiden mukaisesti jota valmentautuja suorittaa. Jokaiselle valmentautujalle nimetään oma valmentaja, joka auttaa, kannustaa ja motivoi valmentautujaa läpi koko Ote- valmennuksen. 

Ote- valmennus antaa mahdollisuuden osallistua työvaltaisen tutkinnon suorittamiseen aidoissa työtehtävissä, oppisopimuskoulutukseen ja jopa työllistymiseen aitoon työympäristöön. Ote- Säätiössä valmentajina toimivat henkilöt, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus ja, jotka ovat laajasti perehtyneet eri tutkintojen perusteisiin tai joilla itsellään on tutkinto alalta, jonka valmentajana toimivat. 

Ote-Säätiössä on mahdollista suorittaa tutkinnon osia tai jopa koko tutkinto seuraavilta aloilta: 

– Ajoneuvo ala
– Liiketoiminnan ala
– Ravintola- ala
– Siivous- ja kiinteistöhuollon ala
– Terveydenhuollon ala
– Tekstiili ala 

Lisätietoja antaa:
Sakari Tiitta
sakari.tiitta@otesaatio.fi
p. 045- 891 4389