Lyhytterapia

 

Lyhytterapiassa terapeutti tarjoaa luottamuksellista psykososiaalista keskusteluapua haastaviin elämänvaiheisiin, kriiseihin ja traumoihin. Tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa keinot selviytyä vaikeasta tilanteesta helpommin ja päästä eteenpäin.

Lyhytterapia voi auttaa:

Kriiseihin

Traumoihin

Pari- ja perhehaasteisiin

Ahdistukseen ja masennukseen

Paineen tunteeseen

Suruun

Lyhytterapiassa muutamastakin käynnistä voi olla jo apua, mutta tavallisesti käyntejä on 10-20. Lyhytterapia sopii tilanteisiin, joissa ongelmat eivät ole vielä vakavia tai niitä halutaan ennaltaehkäistä. Vakavat mielenterveyden ongelmat eivät sovellu lyhytterapiaan. 

Lyhytterapiaa voi antaa lyhytterapeuttitutkinnon suorittanut henkilö ja käyntien kirjaukset jäävät ainoastaan terapeutin ja asiakkaan välisiksi. Ote- klinikan lyhytterapeuteilla on lyhytterapeuttikoulutuksen lisäksi terveydenhuollon peruskoulutus esim. sairaanhoitaja.