Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus

Ote-säätiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista Naantalin kaupunki nimeää kolme ja Raision kaupunki nimeää kolme. Valinnassa on otettava huomioon perustajayhteisöjen edustus ja jäseniltä vaadittava työllistämisen, sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen toimialan asiantuntemus sekä riittävä työelämän, säätiötoiminnan ja talouden tuntemus.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ohjaa ja valvoo säätiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy säätiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa sitä neljä vuotta kerralla.

Toimikaudella 2021-2025 säätiön hallituksen jäseninä ovat:

Kirsi Mikkonen, puheenjohtaja (Raisio)

Anu Saarni, varapuheenjohtaja (Naantali)

Hilkka Kauhaniemi (Raisio)

Tiina Kiesi (Raisio)

Ann-Mari Kymäläinen (Naantali)

Juha Manner (Naantali)