Kaikki liikunnan muodot ovat tärkeitä mielenterveyden ylläpidossa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ohjeisti valtiopäivien avajaisissa pitämänsä puheen lopuksi huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta toteamalla ”Ylös, ulos ja lenkille!”. Ohje ei mennyt kuuroille korville. Hallitusneuvotteluja vetävä Petteri Orpo on käynyt puheenjohtajien keskinäisiä palavereita kävelykokouksina ja neuvotteluiden yksi julkilausuttu tavoite on suomalaisten liikkumisen edistäminen.

Tulevan hallituksen onkin syytä ottaa tasavallan presidentin ohje tosissaan – Vain kolmannes lapsista ja nuorista liikkuu tarpeeksi ja suunta on jatkuvasti alaspäin. UKK-instituutin tutkimuksen mukaan sama pätee myös aikuisväestöön. Kyse on huolestuttavasta ilmiöstä, sillä liikkumattomuuden myötä jaksamme yhä huonommin ja vähemmän aikaa työelämässä. Lisäksi liikkumattomuuden kustannukset näkyvät suoraan suomalaisten rahapussissa: kasvavien sote-kustannusten lisäksi liikkumattomuuden hinnaksi on arvioitu noin 7 miljardia euroa vuosittain sairaus-, työpoissaolo- ja sairaseläkekustannuksina.

 

Kyse ei ole kuitenkaan vain taloudellisesta näkökulmasta. Eri ikäluokat kokevat elämän yhä nopeampitempoisempana, vaikeammin ennakoitavana ja stressaavana. Liikunnalla taas on tutkitusti vaikutusta myös henkiseen hyvinvointiin ja käsitykseen itsestämme.

 

Liikunnan stressiä vähentävän ja mielihyvää tuottavan vaikutuksen lisäksi se voi tuoda mukanaan sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla joukkoon kuulumisen ja ystävyyssuhteiden merkitys on suuri. Lisäksi liikunnalla on mahdollista vaikuttaa positiiviseen minä-kuvaan ja itsetuntoon.

 

Niin koronapandemian aiheuttama liikuntapaikkojen sulku kuin suomalaistalouksia koetellut harrastamisen hintojen nousu on vähentänyt liikkumista. Samalla myös mielenterveyden haasteet ovat olleet kasvussa. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta suomalaisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi lisääntyy.

 

Positiivista on se, että pienilläkin muutoksilla on vaikutusta. Liikunnan muodolla ei ole väliä: kaikki lasketaan aina haravoinnista TikTok-tanssivideoiden tekoon. Pääasia on, että jokaisella olisi mahdollisuus liikkua itselleen mieleisellä tavalla. Koska pohja liikkumiselle luodaan jo lapsena, liikuntaa tulisi sitoa nykyistä paremmin koulupäivien yhteyteen. Siksi pidän tärkeänä edelleen kehittää tapoja mahdollistaa ”harrastustakuun” toteutuminen. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen harrastukseen perheen tulotasosta riippumatta. Konkreettiset edistysaskeleet tähän suuntaan ovat voitto paitsi yksilöille, lopulta koko yhteiskunnalle.

Saara-Sofia Siren

 

Skip to content