Valokuva Antti Yrjönen

Myös työikäiset tarvitsevat oppimisen tukea

Vaikka elinikäisestä oppimisesta ja osaamisen päivittämisestä puhutaan paljon, nostetaan sen yhteydessä ongelmaksi usein oppimisen kasautuminen. Hiljattain esimerkiksi aikuiskoulutustuen lakkauttamista on perusteltu sillä, että sitä käyttävät eniten korkeakoulutetut. Koulutusmahdollisuuksien kaventamisen sijaan on mietittävä ratkaisukeskeisesti, miksi osalla on korkea kynnys lähteä aikuisena opiskelemaan.

Aikuisista opiskelijoista ajatellaan usein, että he pärjäävät hyvin itsenäisestikin. Kuitenkin heillä voi olla erilaisia tuen tarpeita. Moni ei ole ehkä ikinä saanut esimerkiksi lukihäiriön kaltaisiin oppimisvaikeuksiin mitään tukea. Varsinkin vanhemmista ikäluokista voi löytyä niitä, joiden kouluaikoina suhtautuminen oppimisvaikeuksiin on voinut olla hyvin erilaista kuin nykyään. Ihmisillä voi olla ikäviä koulumuistoja sekä negatiivinen käsitys itsestä oppijana. Häpeä ja tyhmäksi leimaaminen kulkevat liian monen matkassa mukana läpi elämän. Ei siis ole mikään ihme, jos kynnys lähteä opiskelemaan aikuisena on korkea tai se tuntuu muuten vaikealta.

Työelämään tulee jatkuvasti uudenlaisia taitoja vaativia asioita, kuten digitaalisia työvälineitä. Monesta oppimisen tukea tarvitsevasta voi tuntua siltä, että ei pysy muutoksessa mukana. Tämä altistaa työssä uupumiselle, jopa masentumiselle ja syrjäytymiselle. Siksi meidän on tunnistettava työikäisten oppimisen tuki nykyistä paremmin. Kysymys on iso paitsi koulutusjärjestelmässä niin myös työpaikoilla ja työllisyyspalveluissa. Seuraava askel on, että mietimme minkälaisia lainsäädännön muutoksia entistä vahvempi oppimisen tuki työikäisille tarkoittaa.

Elinikäisen ja matalan kynnyksen oppimisen kannalta myös hallituksen leikkaukset vapaaseen sivistystyöhön ovat valtava isku. Vapaan sivistystyön oppilaitokset tavoittavat tällä hetkellä hyvin muitakin kuin korkeakoulutettuja, ja niiden kursseilla moni saa tärkeitä uusia taitoja muuttuvaan työelämään.

Oman osaamisen ja tiedon lisäämisellä on toki myös itseisarvo, eikä se ole tärkeää vain työelämän vuoksi. Kun itsetunto oppijana ja samalla usko omiin kykyihin vaikuttaa elämäänsä muutenkin kasvaa, sillä on laajasti vaikutusta myös omaan ja lähipiirin hyvinvointiin. Ketään ei saa jättää ilman oppimisen tukea aikuisenakaan.

Li Andersson

Skip to content