Avopalvelut

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr on aloittanut vuoden 2020 alusta asiakkaiden arkea ja hyvinvointia edistävät avopalvelut.

Avopalvelut

Avohuollon palvelut kattavat palvelut asiakkaiden arjen ja hyvinvoinnin tukemiseen niin lapsiperheille kuin aikuispuolen asiakkaille. Kotiin annettavan tuen tarve voi liittyä asiakkaan itsenäisen asumisen aloittamiseen tai asumisen kriisiytymiseen.

Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Tuen tavoitteena on mm. vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan selviytymistä ja elämänhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä ja asunnon menettämistä.

Tuki räätälöidään yksilöllisesti ja se on tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Tavoitteet, suunnitelmat ja arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Työ toteutetaan joko omaohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Työn suunnittelua ja arviointi tukee moniammatillinen työryhmä.

Työ toteutetaan asiakkaalle tutussa toimintaympäristössä ja on räätälöity yksilöllisesti.

Lisätietoja

Sakari Tiitta, 045 891 4389 tai sakari.tiitta@otesaatio.fi