Ajankohtaista

Tässä osiossa kerrotaan säätiön ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Ajankohtaista

7.3.2023

Paikka auki!

Haemme Back office-harjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä on osa Paikka auki- ohjelmaa (STEA). Hakuaikaa jäljellä 12.3.2023 asti. Lue lisää: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/0936ecfa-0794-463b-b2dd-a3fdeb7207a2/fi

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Tuija Nyby p. 044 741 2402 tai tuija.nyby@otesaatio.fi. Sähköpostitse saa kiinni parhaiten.

1.2.2023

Olemme hakemassa kahta sairaanhoitajaa vahvistamaan Ote-klinikan tiimiä. Hae itse tai vinkkaa kaverille.

Tehtävästä voi lukea lisää: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/f2bda8c9-3622-40b3-be7d-fe168e112af0/fi

tai voit soittaa kehittämispäällikkö Sakarille p. 045 891 4389 pe 3.2 klo 10-12, ke 8.2 klo 9.45-10.45 tai ma 13.2 klo 9.15-10.15.

9.11.2022

Olemme päivittäneet kuntouttavan työtoiminnan esitteet. Esitteet löytyvät sekä Ote-sivustolta että kuntouttava työtoiminta-sivustolta.

4.11.2022

Säätiölle on 28.10.2022 myönnetty SHQS laaduntunnustus.

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä.

Hyvä ja laadukas toiminta on ollut meille arkipäivää ja nyt saatu laaduntunnustus tuo tämän todeksi ja näkyväksi myös kaikille muille. Se, että olemme aina tehneet hyvää ja laadukasta työtä on varmistanut tulevaisuutemme. Olemme erittäin ylpeitä meille myönnetystä laaduntunnustuksesta, sillä se vaikuttaa meidän kilpailukykyyn ja maineeseen. Se tuo myös toimintaa läpinäkyvämmäksi ja entistäkin yhdenmukaisemmaksi, kertoo Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:n toimitusjohtaja Tanja Vanharanta.

Säätiön palvelupäällikkö Tuija Nyby jatkaa –SHQS laadunhallintajärjestelmä oli meille itsestään selvä valinta, sillä se soveltuu sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja Otesäätiössä näitä tuotetaan molempia.

SHQS lyhenne tulee termistä Social and Health Quality Standard. SHQS-laatuohjelma ja arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön The International Society for Quality in Health Care – ISQua:n periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin (vastaavasti kuten esim. ISO-järjestö ISO 9001 standardoinnissa). Labquality Oy:llä on Suomessa yksinoikeus SHQS-arviointikriteeristöön.

SHQS-laatuohjelma sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalle soveltuviksi. Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

14.10.2022

Luonnon monimuotoisuutta tukien: Säätiön Raision valmennuskeskukseen on rakennettu Suomen suurin hyönteishotelli. Lue lisää päivän Turun Sanomista: https://www.ts.fi/uutiset/579198

8.9.2022

Ote-säätiö oli mukana Raisio Business Race tapahtumassa. Rasekon, Vaisaaren koulun ja Raision lukion oppilaat saivat päivän aikana tutustua yrittäjyyteen ja työelämään suorittamalla paikallisten yrittäjien järjestämillä rasteilla erilaisia tehtäviä.

13.4.2022

Ote-säätiö työskentelee yhteistyössä Raision kaupungin, SPR:n, Suomi-Ukraina seuran, Vastaanottokeskuksen ja Raision seurakunnan kanssa auttaakseen Ukrainan pakolaisia asumisessa Suomessa.

4.4.2022

EkOte on nyt OteShop ja jatkossa meidät löytää osoitteesta Tasalanaukio 12, 21200 Raisio.

28.3.2022

Ote-säätiön ylläpitämä kierrätystalo Ekote Louhimontiellä Raisiossa on avoinna 31.3.2022 asti. Uudistettu palveluvalikoima sekä toiminta siirtyy Raision keskustaan osoitteeseen Tasalanaukio 12 (Kelan rakennus). Tasalanaukiolla jatkaa verhoomo-ompelimo, myymälä sekä IT-palvelut OteShop- nimen alla.

14.1.2022

Ote-klinikka etsii moniammatilliseen tiimiin kokenutta sairaanhoitajaa tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Hakuaikaa 28.1.2022 klo 12 asti.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/11159594?searchPhrase=ote-klinikka&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1

7.1.2022

Ote-klinikan palvelut laajenivat vuoden alusta musiikkiterapialla. Ote-klinikka tuottaa monipuolisia sote-palveluita. Palveluvalikoimaan ja toimintaan voi tutustua tarkemmin www.ote-klinikka.fi

31.12.2021

Kiitämme kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa vuodesta 2021. Yhteiskunnallisesti merkittävä työmme jatkuu myös vuonna 2022.

15.10.2021

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt säätiön palveluille Avainlippu- merkin käyttöoikeuden.

Avainlippu-merkki palvelun yhteydessä kertoo, että palvelu on tuotettu ja työllistää Suomessa.

12.10.2021

Etsimme Raision valmennuskeskukseen sosionomia vastaamaan kuntouttavan työtoiminta asiakkaiden yksilö- ja ryhmänohjauksesta, työn kehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Hakuaikaa 24.10.2021 klo 12.00 asti.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10997896?locations=Raisio&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1

6.10.2021

Säätiön hallituksen vaihtokokous pidettiin 5.10.2021 ja hallituksen toimikausi on 2021-2025. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Mikkonen (Raisio) ja varapuheenjohtajaksi Anu Saarni (Naantali).

1.10.2021

EkOtteen valmennuskeskus on saanut uutta vahvistusta, kun yksilö- ja ryhmävalmentajana on aloittanut Sosionomi (AMK) Minna Karonen. Minnan yhteystiedot on päivitetty Yhteystiedot- sivustolle.

27.12.2020

Uudistimme kotivisujamme sekä yhteystietoluetteloa. Jatkossa löydät yhteystietoluettelosta kunkin valmennuskeskuksen asiakasasioista vastaavan yhteyshenkilön sekä hallinnon tiedot.

25.11.2020

Uudistamme yhteystietojamme ja saavutettavuuttamme. Yleissähköpostiosoitteemme muuttuvat ja valmennuskeskuskohtaiset sähköpostit poistuvat käytöstä marraskuun aikana ja tilalle tulee yksi osoite info@otesaatio.fi.

3.10.2020

Ote-säätiön Turun valmennuskeskus on aloittanut 1.10.2020 kuntouttavan työtoiminnan uusissa tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 26B.

Turun valmennuskeskuksessa toimii ohjelmointipaja sekä kulttuuripaja. Tarkempia tietoja saat ja tutustumiskäynneistä voit sopia palveluvastaava Tuija Nyby p. 044 741 2402 tai tuija.nyby@otesaatio.fi

24.9.2020

Olemme avanneet kaksi rekrytointia mol.fi- sivustolle. Etsimme sekä sairaanhoitajaa että sosionomia vahvistamaan tiimiämme sekä kehittämään toimintaamme.

18.9.2020

Ote-säätiö on laajentanut palvelutuotantoaan ja perustanut Ote-klinikan. Ote-klinikalla tarjotaan yli 15-vuotiaille avomuotoista mt- ja päihdekuntoutusta yksilö- ja/tai ryhmämuotoisena sekä autetaan myös toiminnallisten riippuvuuksien hoidossa. Lue lisää www.ote-klinikka.fi sivustolta.

16.9.2020

Ote-säätiön Turun valmennuskeskus muuttaa 1.10.2020 uusiin tiloihin osoitteeseen Yliopistonkatu 26 B 6.krs.

Uudistamme toimintaamme kuntouttavan työtoiminnan osalta ja aloitamme Yliopistonkadulla ohjelmointi- pajan ja kulttuuripajan.

Mm. ohjelmointi-pajan tuotantoon ja juttuihin voi tutustua tarkemmin www.ote-ohjelmointi.fi – sivustolla.

11.9.2020

Varsinais-Suomi tarvitsee lisää hoiva-alan osaajia. Turun kauppakamarin hyvinvointi- ja terveysalan valiokunta on penännyt Varsinais-Suomeen käynnistettäväksi nopeita ja rohkeita koulutusavauksia hoiva-avustajien koulutusmäärien lisäämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin myöntänyt 1.9.2020 alkaen Turun AKK:lle luvan järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen blogissaan AKK:n nopeasta ja joustavasta koulutusmallista. (kauppakamarikirje 26/2020)

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr on yksi Turun kauppakamarin hyvinvointi- ja terveysalan valiokunnan jäsenistä.

Lähihoitajia työelämään

7.9.2020

Viikolla 37 (7.9-13.9) vietetään nuorisotyön viikkoa. Nuorisotyön viikolla nostetaan yhdessä esille nuorisotyöntekijöiden ja järjestöjen tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. (www.alli.fi)

1.9.2020

Olemme julkaisseet ohjelmointi- pajamme omat nettisivut www.ote-ohjelmointi.fi. Sivustolla kerrotaan pajalla tehdyistä projekteista ja sivuja ylläpitää ja päivittää ohjelmointi- pajan valmentautujat.

22.5.2020

Ote- Säätiö aloittaa lähipalvelut porrastetusti 1.6.2020 alkaen. Olemme asiakkaisiimme henkilökohtaisesti yhteydessä ja sovimme käytännöistä kaikkien kanssa ennen lähipalveluiden aloittamista.

25.4.2020

Maanantaina 27.4.2020 aloitamme kuntouttavan työtoiminnan etäpalveluna Raision ja Naantalin asiakkaillemme. Nuorten toiminnat jatkuvat meillä myös normaalisti etäpalveluin.

31.3.2020

Poikkeusoloista johtuen palvelumme ovat suljettuina 13.5.2020 asti.

Ekote kierrätyskeskus on avoinna poikkeusaukioloajoin. Ti-pe klo 10-16, maanantaisin ja viikonloppuisin suljettu.

17.3.2020

Hallituksen linjauksen mukaisesti Ote- säätiö sulkee Naantalin, Turun ja Raision Haapamäenpolun valmennuskeskukset 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi.

EkOte kierrätystavaratalo ottaa vastaan kotitalouksien kierrätykseen kelpaavat tavarat vielä toistaiseksi 31.3.2020 asti. Myös myymälämme on avoinna 31.3.2020 asti.

Toivotamme yhteistyökumppaneillemme sekä muille vaikeassa tilanteessa kamppaileville toimijoille voimia ja kaikkea hyvää tässä äärimmäisessä tilanteessa.

Sanotaan, että vaikeudet yhdistää. Toivotaan, että niin tässäkin asiassa.

15.3.2020

Toimintamme jatkuu normaalisti alkavalla viikolla 16.3.2020. Säätiössä työskentelee sosiaalihuollon ammattilaisten lisäksi terveydenhuollon ammattilaisia ja seuraamme tilannetta päivittäin. Mikäli toiminnassamme tapahtuu muutoksia, tiedotamme niistä täällä kotisivuillamme, sosiaalisessa mediassa (facebook) sekä reaaliaikaisesti asiakkaillemme toimintapäivän aikana.

13.3.2020

Ote-säätiön toiminta jatkuu normaalisti koronavirus- tilanteesta huolimatta. Valmennuskeskuksissa on tehostettu käsihygieniaa sekä yleistä siisteystasoa. Normaalista toiminnastamme poiketen, vältämme tutustumiskäyntejä yrityksiin tai tapaamisia muiden tahojen kanssa, kunnes tilanne normalisoituu. Henkilöstön jo sovittuja koulutuspäiviä on myös peruttu tai siirretty pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Henkilöstöä, asiakkaita ja edunvalvojia/omaisia on tiedotettu asiasta.

Säätiössä seurataan tilannetta päivittäin ja toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla.

9.3.2020

Turun Kauppakamarin Hyvinvointi- ja terveysalan valiokunta kokoontui ensimmäistä kertaa ja Ote- säätiö sen yhtenä jäsenenä.

Terveyden- ja hyvinvointialan valiokunta tarjoaa yhteisen keskustelun ja kehittämisen sekä vaikuttamisen alustan alan toimijoille.

Valiokunta keskustelee ajankohtaisista asioista, kuulee asiantuntijoita ja käy keskustelua alan kehittämiseksi. Valiokunta voi tehdä aloitteita ja tavata päättäjiä ajankohtaisissa asioissa.

Vuonna 2020 painopistealueena on kehittää alueellista yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä koulutuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla. (https://turunkauppakamari.fi/kauppakamari/valiokunnat/)

5.3.2020

Ensimmäisenä säätiönä Suomessa Ote-säätiölle on myönnetty FINCSC kyberturvallisuussertifikaatti.

– Sertifikaatti on merkittävä kilpailutekijä ja kertoo siitä, että otamme kyberturvallisuuden huomioon toiminnassamme. Sertifikaatti kertoo myös, että toimintamme on luotettavaa ja  tietoturvasta huolehtiminen on korkealla tasolla, kertoo toimitusjohtaja Tanja Vanharanta.