Kehitysvammaisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään Säätiön Naantalin valmennuskeskuksessa.

Kehitysvammaisten ja
vammaisten työ- ja päivätoiminta

Vammaispalvelulain 8 b §:n mukaan vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:n työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on mielekäs toiminta, joka tukee yksilöllisesti asiakkaan itsenäistymistä ja aikuisuutta sekä hänen aktiivista osallisuuttaan yhteiskunnassa. Päivätoiminta sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Päivätoiminta soveltuu henkilöille, joilla on fyysinen vamma tai esim. krooninen skitsofrenia ja sen aiheuttama vaikea toimintarajoite, mutta ei sairaalahoidon tarvetta.

Ote- Säätiössä on mahdollista osallistua päivätoimintaan sekä sosiaalihuoltolain 710/1982 mukaiseen työtoimintaan henkilön yksilöllisten toimintaedellytysten sallimassa laajuudessa. Mielenterveyskuntoutujille ensisijainen vaihtoehto on työtoiminta suhteessa päivätoimintaan. Työtoimintaan voi myös osallistua henkilö, jolla on mahdollisuus osallistua toimintaan esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tukemana. Työtoiminnassa opetellaan työelämään liittyviä pelisääntöjä ja työ voi sisältää esimerkiksi erilaisia alihankinta töitä, puutarha- ja kädentöitä, ruokahuoltoon, vaatehuoltoon ja siivoukseen liittyviä töitä. Työtoiminnan kautta asiakas voidaan ohjata tuetun työllistämisen palveluihin.

Päivätoiminta auttaa vaikeavammaisen henkilön siirtymistä työtoimintaan ja sieltä mahdollisesti edelleen työelämään. Ote-Säätiössä on mahdollista kokeilla työtoimintaan osallistumista tietyn määräajan päivätoimintaan osallistumisen ohella. Vaihtoehtoisesti on myös mahdollista osallistua lyhytkestoisesti työtoimintaan ja sen ohella päivätoimintaan.

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään viitenä päivänä viikossa arkipäivisin. Toimintaan voi osallistua myös osa-aikaisesti ja harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa. Toiminta perustuu yksilöllisesti laadittuun palvelusuunnitelmaan ja jota päivitetään säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan.

Ote- Säätiössä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa suunnittelee ja toteuttaa moniammatillinen tiimi ja toiminnan vastuuohjaajina toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja joilla on vahva osaaminen kehitysvammapalveluiden parissa työskentelystä.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään Säätiön Naantalin valmennuskeskuksessa.