Otetta elämään.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr.

Ote-säätiö edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta, kouluttautumista ja työllistymistä sekä järjestää tätä tukevaa toimintaa. Toiminta alueenamme on koko Varsinais-Suomi.

 

Kuntouttava työtoiminta ja valmennuskeskukset

Kuntouttavan työtoiminnan palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet pitkään työttöminä.

Ennen palvelun aloittamista asiakas tarvitsee voimassa olevan aktivointisuunnitelman, mikä on laadittu sosiaalityön ja TE-toimiston yhteistyössä.

Jakson pituus on vähintään 3kk ja sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa. Toimintapäiviä voi olla viikossa 1-4pvä. Työttömyysetuuden lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle asiakkaalle maksetaan 9€:n kulukorvaus/osallistumispäivä.

Ote- säätiössä asiakkaan on mahdollista valita oman osaamisen ja toimintakyvyn mukaisesti useista erilaisista työ- ja oppimisympäristöistä se itselle parhaiten sopiva. 

Työtehtävissä asiakkaita ohjaa ammattitaitoiset työvalmentajat ja jaksoon sisältyy myös säännöllinen yksilöohjaus. Yksilöohjauksen tarkoituksena on tukea asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja auttaa asiakasta onnistumaan kuntouttavan työtoiminnan eri osa-alueilla sekä löytämään jatkopolkuja.

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan yksilö-, ryhmä- tai etämuotoisena sekä hybridinä, jossa asiakas on osan toimintapäivistä etänä ja osan läsnä valmennuskeskuksessa.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi tulla asiakkaaksi koko Varsinais-Suomen alueelta. Valmennuskeskuksemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Raisiossa ja Turussa.

 

Ote Arjessa-palvelu

Haluaisitko meille kuntouttavaan työtoimintaan?

Olethan yhteydessä ko. valmennuskeskuksen yksilö- ja ryhmävalmentajaan ja sovi tutustumiskäynnistä.

Raisio ja Turku valmennuskeskukset:
Tuija Nyby, tuija.nyby@otesaatio.fi
p. 044 741 2402

Ekote valmennuskeskus:
Reetta Lahtinen, reetta.lahtinen@otesaatio.fi
p. 
041 541 2429

Oma väylä-kuntoutus (Kela)

Oma väylä-kuntoutus on neuropsykiatrinen kuntoutus 16-29-vuotiaille nuorille. Kuntoutus on kohdennettu opiskelemaan tai työelämään tähtääville tai jo siellä oleville.

Kuntoutus kestää 12kk ja sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia. Tapaamisten tavoitteena on kehittää opiskeluun ja työelämään tarvittavia valmiuksia ja taitoja.

Oma väylä-kuntoutus on Kelan harkinnanvaraista kuntoutusta, johon hakeutumista varten tarvitaan lääkärilausunto B.

Hakemuslomakkeen (Harkinnanvarainen kuntoutus KU132) Ote-klinikan toteuttamaan oma väylä-kuntoutukseen voi lähettää OmaKela-palvelun kautta tai lähettämällä hakemus postitse Kelaan.

 

Kiinnostuitko kuntoutuksesta?

Voit ottaa meihin suoraan yhteyttä

Palvelupäällikkö
Tytti Roiha p. 050 505 7394
tytti.roiha@ote-klinikka.fi

TAI

lähettää hakemuksen (Harkinnanvarainen kuntoutus KU132) OmaKela-palvelun kautta ja mainita hakemuksessa halukkuutesi Ote-klinikan kuntoutukseen.

 

Ote arjessa- palvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu 18-64-vuotiaille, joilla on sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin perusteella tunnistettu palvelutarve sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja/tai osallisuuden edistämiseksi (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17 §).

  • Sosiaalinen kuntoutus tapahtuu yksilö- tai ryhmävalmennuksessa toiminnallisessa ympäristössä
  • Toimitaan yhteistyössä palveluun lähettävien tahojen ja muiden sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen kanssa
  • Palvelussa arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia

Tarkoituksena on tukea, lisätä ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Samalla ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskyttämistä.

Työtoiminta

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta on tarkoitettu 18-64-vuotiaille, joiden toimeentulo työtoiminnan aikana on järjestetty kuntoutusrahalla, -tuella, sairauspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Työtoiminta on toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa ja palveluun voi ohjautua vammaispalvelujen, mielenterveyspalvelujen tai sosiaalityön kautta.

Toiminnan tavoitteena on sosiaalisten valmiuksien parantaminen, mielekäs päivien sisältö, merkityksellisyyden kokemus ja työhön orientoituminen. Työtoiminnan jatkopolkuna voi olla mahdollisuus sijoittua avotyöhön säätiön ulkopuolelle.

Työtoiminta ei ole työsuhde eikä siitä siten makseta palkkaa.

Avotyötoiminta

Työvalmennuksen avulla kartoitamme asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Kartoituksen jälkeen etsimme yhteistyössä sopivia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta ja avotyötoimintaan voi osallistua yrityksissä ja yhteisöissä.

 

 

Ota yhteyttä!

Työvalmentaja

Heidi Luotonen
p. 044 741 2410
heidi.luotonen@otesaatio.fi

TAI

Vastaava ohjaaja

Tuija Nyby
p. 044 741 2402
tuija.nyby@otesaatio.fi

Ote-klinikka

Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Ote-klinikka tarjoaa terapiapalveluita ja matalalla kynnyksellä psykososiaalista avohoitoa mielenterveys- ja riippuvuushaasteisiin, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kriiseihin.

Palvelua toteutetaan lähipalveluna Turun keskustan toimitiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 26B, 3.krs. Toteutamme vastaanotot tarvittaessa myös etäyhteydellä.

OteShop ja verhoomo-ompelimo

OteShop on Myymälä ja verhoomo-ompelimo Raision keskustassa.

Myymälässä on myynnissä ekologisia kodin sisustustuotteita, leluja ja vauvantarvikkeita, luonnon kosmetiikkaa sekä Otesäätiön omia kädentaidon tuotteita.

Myymälän palveluihin kuuluvat myös kuljetuspalvelut sekä It-huoltotyöt.

OteShopin verhoomo-ompelimossa saat mm. vaatteiden korjausompelutyöt, verhojen ompelun ja huonekalujen sekä veneen verhoilutyöt edullisesti.

Verhoomo-ompelimo palvelee sekä yksityis- että yritysasiakkaita.

Raision Verhoomo-ompelimo  ja OteShop sijaitsevat Tasalanaukio 12, 2.krs (Kela rakennus). Kauppakeskus Myllystä meille ajaa autolla vain 4 minuuttia ja Turun keskustastakin vain 13 minuuttia.

Kokeilut osaamisen tunnistamisen edistämiseksi pk-yrityksissä

Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan, että yksilö havaitsee, sanoittaa ja tekee näkyväksi eri tavoin hankkimansa osaamisen sekä itselleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Osaamisen tunnistaminen on erityisen tärkeää muun muassa työtä hakiessa, työtehtävien muuttuessa, alan vaihtoa harkittaessa ja uusia opintoja tai taitojen kehittämistä suunniteltaessa. Kun osaaminen tunnistetaan, se saadaan täysimääräisesti käyttöön ja hyödyksi työmarkkinoilla. (Lähde:www.tem.fi//tyoikaisten-osaamisen-tunnistaminen)

Säätiö on valittu työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan ja Euroopan unionin rahoittamaan kokeiluun 2023-2024, jossa henkilöstön
osaamisen tunnistamista tehdään näkyväksi yrityksen osaamispotentiaaliasta ja helpotetaan osaajapulasta kärsivien yritysten tilannetta.

Kokeiluiden tavoitteena on löytää laajasti hyödynnettävissä olevia pk-yritysten arjen toimintaan soveltuvia käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja henkilöstön muualla kuin tutkintokoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen eli osaamisen havaitsemisen, sanoittamisen ja näkyväksi tekemisen avuksi.

Kokeiluun voi osallistua yritys jossa työskentelee 5-20 työntekijää. Kokeiluun osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja kokeilusta antaa Tuija Nyby, p. 044 741 2402 tai tuija.nyby@otesaatio.fi

Korttikoulutukset

Tarjoamme työelämän lyhtykoulutukset yhteistyökumppanimme kautta. Voit suorittaa verkkokoulutuksena mm. sähköisen di-isosyanaattikoulutuksen. Koulutuksen suorittamisesta saat sähköisen osaamismerkin.

Tilauksen voit tehdä kauttamme tai suoraan yhteistyökumppanimme kautta.

Taituri-työturva on työturvallisuuskoulutus verkossa.
Blogivieraanamme viestinnän ammattilainen Tiina Linna

Blogivieraanamme viestinnän ammattilainen Tiina Linna

Näin valmistaudut työhaastatteluun: viisi vinkkiä viestinnän asiantuntijalta Kaikki ovat joskus elämässään olleet tilanteessa, jossa pitää kertoa jotain itsestään. Koulumaailmasta muistamme ryhmäytymisleikit, harrastusryhmistä tutustumishetket ja treffeiltä...

Blogivieraanamme Saara-Sofia Siren

Blogivieraanamme Saara-Sofia Siren

Kaikki liikunnan muodot ovat tärkeitä mielenterveyden ylläpidossa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ohjeisti valtiopäivien avajaisissa pitämänsä puheen lopuksi huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta toteamalla ”Ylös, ulos ja lenkille!”. Ohje ei mennyt...

Skip to content